foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+090 542 356 XX XX
irayerbaa@live.com
İrfan Aydın

Erbaalı İrfan Aydın Web Sitesi....

Mes´ul olduğun şeyle meşgul ol...

ARAPÇA’DA SAATLER KONUSU

1ـ السّاعةُ الوَاحِدَةُ :

Saat bir            

2ـ السّاعةُ الثّانِيَةُ :

Saat iki            

3ـ السّاعةُ الثّالِثَةُ :

Saat üç            

4ـ السّاعةُ الرّابِعَةُ :

Saat dört          

5ـ السّاعةُ الخَامِسَةُ :            

Saat beş

6ـ السّاعةُ السّادِسَةُ :                      

Saat altı

7ـ السّاعةُ السّابعةُ :                    

Saat yedi

8ـ السّاعةُ الثّامِنَةُ :                   

Saat sekiz

9ـ السّاعةُ التّاسِعَةُ :      

Saat dokuz

10ـ السّاعةُ العَاشِرَةُ :

Saat on            

11ـ السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ :

Saat on bir

12ـ السّاعةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ :

Saat on iki

Geçiyor

                        

1ـ  وخَمْسُ دَقَائِقَ :           ‍

Beş geçiyor  

2ـ  وعَشْرُ دَقَائِقَ :           

On geçiyor

3ـ  وخَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً :

Yirmi beş geçiyor  

4ـ  وَالرُّبْعُ (وَالرُّبُعُ) :      

Çeyrek geçiyor

5ـ  وَالثُّلْثُ (وَالثُّلُثُ) :             

Yirmi geçiyor

Vardır

1ـ  إلاَّ خَمْسَ دَقَائقَ :           

Beş var

2ـ  إلاَّ عَشْرَ دَقَائِقَ :        

On var

3ـ  إلاّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً :    

Yirmi beş var

4ـ  إلاَّ رُبْعًا (رُبُعًا) :

Çeyrek var         

5ـ  إلاَّ ثُلْثاً (ثُلُثًا):              

Yirmi var

ـ والنِّصفُ :                 

Saat yarım

Saat okunuş örnekleri:

-20:30     السّاعة الثّامنةُ والنّصفُ مساءً.   

Akşamleyin sekiz buçuk

-09:15     السّاعةُ التّاسِعةُ والرُّبعُ صَباحاً. 

Sabahleyin dokuzu çeyrek geçiyor.

-15:20

السّاعةُ الثّالثةُ والثُّلث عَصْراً. 

İkindi vakti üçü yirmi geçiyor.

-24:02

السّاعةُ الثّانيةَ عَشْرَةَ وَدَقِيقَتاَنِ فِي مُنْتصَفِّ اللّيْلِ. 

Saat gece yarısını 2 dakika geçiyor.

-03:01

السّاعةُ الثّالثةُ وَدقِيقَةً (وَاحِدَةً) صَبَاحاً. 

Saat sabahleyin üçü bir geçiyor.

-10.35

السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ إلاَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً صَبَاحاً.

Sabahleyin on bire yirmi beş var.

-02.57

السّاعةُ الثّانيةُ إلاّ ثلاثَ دقائقَ ظُهْراً. 

Öğleyin on ikiye üç dakika var.

-20.50

السّاعةُ التّاسِعةُ إلاّ عَشْرَ دَقَائِقَ لَيْلاً  

Geceleyin bire on var.

-02.49

السّاعةُ الثّالِثةُ إلاّ اِحْدَى عَشَرَ دَقِيقَةً فِي مُنْتَصَفِّ اللَّيْلِ 

Gece yarısı üçe on bir var.

-12.45

السّاعةُ الوَاحِدَةُ إلاّ الرُّبْعَ ظُهْراً

Öğleyin bire çeyrek var.

SAATLER

Arapça’da saat sormak için şu iki soru sorulur:

a)

كَمِ السَّاعَةُ ؟

Saat kaç?

b)

فِي أَيِّ ساَعَةٍ ؟

Saat kaçta ? (hangi saatte?)

a) Birinci soruya verilen cevap;

الْواَحِدَةُ

اَلساَّعَةُ

(Saat)

Bir

الثاَّنِيَةُ

اَلساَّعَةُ

İki

الثاَّلِثَةُ

اَلساَّعَةُ

Üç

الراَّبِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Dört

الخاَمِسَةُ

اَلساَّعَةُ

Beş

الساَّدِسَةُ

اَلساَّعَةُ

Altı

الساَّبِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Yedi

الثاَّمِنَةُ

الساَّعَةُ

Sekiz

التاَّسِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Dokuz

العاَشِرَةُ

اَلساَّعَةُ

On

الحاَدِيَةَ عَشَرَةَ

اَلساَّعَةُ

Onbir

الثاَّنِيَةَ عَشَرَةَ

اَلساَّعَةُ

Oniki

b) فِي أَيِّ ساَعَةٍ ؟ (فِي أَيَّةِ ساَعَةٍ ؟) Saat kaçta ? (hangi saatte?) sorusuna cevap:

الْواَحِدَةِ

فِي الساَّعَةِ

(Saat)

Bir’de

 

الثاَّنِيَةِ

فِي الساَّعَةِ

İki’de

 

الثاَّلِثَةِ

فِي الساَّعَةِ

Üç’de

 

الراَّبِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Dört’de

 

الخاَمِسَةِ

فِي الساَّعَةِ

Beş’de

 

الساَّدِسَةِ

فِي الساَّعَةِ

Altı’da

 

الساَّبِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Yedi’de

 

الثاَّمِنَةِ

فِي الساَّعَةِ

Sekiz’de

 

التاَّسِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Dokuz’da

العاَشِرَةِ

فِي الساَّعَةِ

On’da

 
         

الحاَدِيَةَ عَشَرَةَ

فِي الساَّعَةِ

Onbir’de

 

الثاَّنِيَةَ عَشَرَةَ

فِي الساَّعَةِ

Oniki’de

 

*Saat 11 ve 12 yukarıda olduğu gibi burada da mebnî olarak üstün gelir.

السَّاعَة  kelimesini söylemek şart değildir. Arzu edilirse söylenebilir.

*Öğleden sonraki saatler için 13.00, 14.00, 19.00, 22.00 vs. gibi ifadeler Arapça’da  kullanılmaz. Saatlerden sonra صَباَحاً (sabah), ظُهْراً (öğle),  قَبْلَ الظُّهْرِ(öğleden önce), بَعْدَ الظُّهْرِ (öğleden sonra), عَصْراً (ikindi), مَساَءً (akşam), لَيْلاً (gece) gibi vakit belirten ifadeler kullanılır.

خَرَجَ خاَلِدٌ مِنَ الْبَيْتِ فِي الثاَّمِنَةِ صَباَحاً.

Hâlit evden sabah sekizde çıktı.

*Arapça’da 09.15, 12.30 vs. şeklindeki saatler için “geçe”lerde وَ, “kala” larda إِلاَّ edatı kullanılır. Çeyreklerde (الرُّبْعُ), yirmi geçelerde (الثُّلُثُ), buçuklarda (النِّصْفُ) şeklinde söylenir:

اَلتاَّسِعَةُ وَ الرُّبْعُ.

Dokuzu çeyrek geçiyor.

اَلثاَّنِيَةَ عَشرَةَ وَ النِّصْفُ.

Oniki otuz.

اَلْخاَمِسَةُ وَالثُّلُثُ.

Beş’i yirmi geçiyor.

اَلْعاَشِرَةُ وَ خَمْسُ دَقاَئِقَ.

On’u beş geçiyor.

اَلْحاَدِيَةَ عَشرَةَ وَ دَقِيقَةٌ واَحِدَةٌ.

Onbir’i bir dakika geçiyor.

اَلساَّدِسَةُ إِلاَّ الرُّبْعُ (رُبْعاً) .

Altı’ya çeyrek var[21].

اَلثاَّلِثَةُ إِلاَّ الثُّلُثُ (ثُلُثاً).

Üç’e yirmi dakika var.

اَلْواَحِدَةُ إِلاَّ دَقِيقَتَيْنِ.

Bir’e iki dakika var.

اَلثاَّنِيَةُ إِلاَّ ثَلاَثَ دَقاَئِقَ.

İki’ye üç dakika var.

Saat: 1

Es-sâatu’l-vâhide

اَلسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ

Saat 1:30

Es-sâatu’l-vâhide ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 2

Es-sâatu’s-sâniye

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ

Saat: 2:30

Es-sâatu’s-sâniye ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 3

Es-sâatu’s-sâlise

اَلسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ

Saat: 3:30

Es-sâatu’s-sâlise ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 4

Es-sâatu’r-râbia

اَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ

Saat: 4:30

Es-sâatu’r-râbia ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 5

Es-sâatu’l-hâmise

اَلسَّاعَةُ الخَامِسَةُ

Saat: 5:30

Es-sâatu’l-hâmise ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الخَامِسَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 6

Es-sâatu’s-sâdise

اَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ

Saat: 6:30

Es-sâatu’s-sâdise ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 7

Es-sâatu’s-sâbia

اَلسَّاعَةُ السَّابِعَةُ

Saat: 7:30

Es-sâatu’s-sâbia ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ السَّابِعَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 8

Es-sâatu’s-sâmine

اَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ

Saat: 8:30

Es-sâatu’s-sâmine ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 9

Es-sâatu’t-tâsia

اَلسَّاعَةُ التَّاسِعَةُ

Saat: 9:30

Es-sâatu’t-tâsia ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ التَّاسِعَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 10

Es-sâatu’l-âşira

اَلسَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ

Saat: 10:30

Es-sâatu’l-âşira ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ وَ النِّصْفُ

Saat: 11

Es-sâatu’l-hâdiyete aşrate

اَلسَّاعَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ

Saat: 11:30

Es-sâatu’l-hâdiyete aşrate ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ وَ النِّصْفُ

Saat: 12

Es-sâatu’s-sâniyete aşrate

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشْرَةَ

Saat: 12:30

Es-sâatu’s-sâniyete aşrate ve’n-nisf

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشْرَةَ وَ النِّصْفُ

ARAPÇA’DA SAATLER

السّاعةُ الوَاحِدَةُ :
01 : 00
السّاعةُ الثّانِيَةُ :
02 : 00
السّاعةُ الثّالِثَةُ :
03 : 00
السّاعةُ الرّابِعَةُ :
04 : 00
السّاعةُ الخَامِسَةُ :
05 : 00
السّاعةُ السّادِسَةُ :
06 : 00
السّاعة السّابعةُ :
07 : 00
السّاعة الثّامِنَةُ :
08 : 00
السّاعةُ التّاسِعَةُ :
09 : 00
السّاعةُ العَاشِرَةُ :
10 : 00
السّاعة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ :
11 : 00
السّاعةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ :
12 : 00

GEÇİYOR

KALA / VAR
و النِّصفُ :
Saat yarım
إل ا النِّصفَ
Yarım saat var
وَ الرُّبْعُ :
Çeyrek geçiyor إلا
رُبْ عًا:
Çeyrek var
وَ الثُّ لْثُ:
Yirmi geçiyor إل ا
ثُ لُثًا:
Yirmi var
و خَمْسُ دَقَائِقَ :
Beş geçiyor إلا خَمْسَ دَقَائقَ :
Beş var
و عَشْرُ دَقَائِقَ :
On geçiyor إلا عَشْرَ دَقَائِقَ :
On var
و خَمْسَ عَشْرَة دقيقة On beş geçiyor. إل ا خَمْسَ عَشْرَة دقيقة On beş var
و خَمْسٌ و عِشْرُونَ دَقِيقَةً :
Yirmi beş geçiyor إلّ خَمْسًا وَ
عِشْرِينَ دَقِيقَةً :
Yirmi beş var
صَباحًا.
ظ هرًاْ
عَ صرًاْ
مساءًْ
فِي م نتَصَ فاْل لَ يلِْ
Sabah
Öğlen
ikindi
Akşam
Gece yarısı
Saat okunuş örnekleri:
20:30 ال ساعة
اْل ثامن ةْ و ال نص فْ مْساءً.
Akşamleyin sekiz buçuk
09:15 ال ساع ة
ال تاسِع ةوْ ال رب عْ صَباحًا.
Sabahleyin dokuzu çeyrek geçiyor.
15:20
ال ساع ةْ ال ثالث ةْ و ال ثلثْ عَ صرًا.
İkindi vakti üçü yirmi geçiyor.
24:02
ال ساع ةاْل ثانيةَعَْ شرَةَْ وَْْ دَقِيقَتاَنِْ فِي م نتصَ فاْل ل يلِ.
Saat gece yarısını 2 dakika geçiyor.
03:01
ال ساع ةْ ال ثالث ةْ ْ وَْ دقِيقَةًْ )وَاحِدَةً( صَْبَاحًا.
Saat sabahleyin üçü bir geçiyor.
10:35
ال ساع ةْ الحَادِيَةَْ عَ شرَةَْ إْ لَخَْ مسًا وَْ عِ شرِينَدَْقِيقَةًصَْبَاحًا.
Sabahleyin on bire yirmi beş var.
11:57
ال ساع ةاْل ثاني ةإْ لثْلاثَدْقائقَ ظ هرًا.
Öğleyin on ikiye üç dakika var.
20:50
ال ساع ةاْل تاسِع ةإْ لعَْ شرَدَْقَائِقَلَْ يلًاْ
Geceleyin bire on var.
02:49
ال ساع ةاْل ثالِث ةْ إ لْ اِْ حدَىْ عَ شرَةَْْ دَقِيقَةًفِْي م نتَصَ فاْل لَ يلِْ
Gece yarısı üçe on bir var.
12:45
ال ساع ةْ الوَاحِدَ ةْ إ لْ ال ر بعَْ ظ هرًاْ
Öğleyin bire çeyrek var.

كيف نتعلم السّاعة في اللّغة العربية؟

ملاحظة: تتكوّن السّاعة العربية من ( 12) إثنتي عشرة ساعة، لذا يجب إستعمال الأوقات مع السّاعات.

Not: Arap dilinde saatler 12 saatten  oluşur, böylece  saatlerle birlikte vakitleri de kullanmamız gerekir.

كيف نُعبّر عن السّاعات؟     

Saatleri nasıl ifade ederiz?

1ـ السّاعةُ الوَاحِدَةُ :

Saat bir.

2ـ السّاعةُ الثّانِيَةُ :

Saat iki.

3ـ السّاعةُ الثّالِثَةُ :

Saat üç.

4ـ السّاعةُ الرّابِعَةُ :

Saat dört.

5ـ السّاعةُ الخَامِسَةُ :

Saat beş.

6ـ السّاعةُ السّادِسَةُ :

Saat altı.

7ـ السّاعةُ السّابعةُ :

Saat yedi.

8ـ السّاعةُ الثّامِنَةُ :

Saat sekiz.

9ـ السّاعةُ التّاسِعَةُ :

Saat dokuz.

10ـ السّاعةُ العَاشِرَةُ :

Saat on.

11ـ السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ :

Saat on bir.

12ـ السّاعةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ :

Saat on iki

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف نُعبّرُ عَنِ الدّقَائِق؟                           

  Dakikaları nasıl ifade ederiz?

والثّوانِي كذلك مثل الدَّقَائِقِ

Saniyelerde aynı dakikalar gibi ifade edilir.

Geçiyor   

1ـ  وخَمْسُ دَقَائِقَ :   ‍Beş geçıyor  

2ـ  وعَشْرُ دَقَائِقَ :      On geçıyor 

3ـ  وخَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً:Yirmi beş geçıyor  

4ـ  وَالرُّبْعُ (وَالرُّبُعُ):Çeyrek geçıyor   

5ـ  وَالثُّلْثُ (وَالثُّلُثُ):     Yirmi geçıyor

 Vardır

1ـ  إلاَّ خَمْسَ دَقَائقَ :  Beş var

2ـ  إلاَّ عَشْرَ دَقَائِقَ :On var     

3ـ  إلاّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً: Yirmi beş var

 4ـ  إلاَّ رُبْعًا (رُبُعًا) :Çeyrek var  

 5ـ  إلاَّ ثُلْثاً (ثُلُثًا):Yirmi var

ـ والنِّصفُ :Saat yarım (buçuk)     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهي السّاعات التّقريبيّة التي نّعبّر عنها الأوقات؟ سبب كونها تقريبيّة، لأنّ ساعات الصّيف والشّتاء تتغيّر.

Not: Vakitleri ifade edebileceğimiz için tahmini

 saatler nelerdir? Tahmini ifade etmemizin sebebi

 çünkü yaz ve kış saatleri değişiyor.

من السّاعة   3 ـــــ 12  صَباحًا.

Üç ten – On ikiye kadar (Sabahleyin)

ومن السّاعة 12 ـــــ3  ظُهْرًا.

On iki den – Üç e kadar (Akşamleyin)

ومن السّاعة 3 ــــــ 5 عَصْرًا

Üç ten – Beş e kadar (İkindi)                  

ومن السّاعة 5  ـــــ 9 مَسَاءً.

Beş ten – Dokuza kadar (Akşamleyin)

ومن  السّاعة 9ـــــ12 لَيْلاً .

Dokuz dan – On ikiye kadar (Geceleyin)

ومن السّاعة 12ـــــ 3 فِي (عِنْدَ) منتصف اللّيل.

On iki den-Üç e kadar (Gece yarısı)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهناك في السّاعةِ أيضاً تعبير : بَعْدَ الظُّهْرِ / قَبْلَ الظُّهْرِ.

Saatler de birde şu ifadeler kullanılır: Öğleden sonra

/Öğleden sora.

 كَمِ السَّاعَةُ فِي أدْنَاه؟Aşağıdakilerde saat kaçtır?                     

— 20: 30السّاعة الثّامنةُ والنّصفُ مساءً.    Saat Yirmi otuz (Akşamleyin Sekiz buçuk)

— 09: 15السّاعةُ التّاسِعةُ والرُّبعُ صَباحاً.   Saat Dokuz on beş (Sabahleyin dokuz Çeyrek geçiyor)

— 15: 20السّاعةُ الثّالثةُ والثُّلث عَصْراً.  Saat On beş yirmi (İkindi  -Üçü yirmi geçiyor)

— 24: 2 السّاعةُ الثّانيةَ عَشْرَةَ وَدَقِيقَتاَنِ فِي مُنْتصَفِّ اللّيْلِ.  Saat Sıfır İki

 Gece yarısı (Geceleyin) on ikiyi iki geçiyor.0000

— 03: 1السّاعةُ الثّالثةُ وَدقِيقَةً (وَاحِدَةً) صَبَاحاً.  On beş bir dakika (Saat Sabahleyin Üçü bir geçiyor)

— 10.35 (Sabahleyin) On bire yirmi beş var

السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ إلاَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً صَبَاحاً.

— 02.57 (Öğleyin) On ikiye üç dakika var.

السّاعةُ الثّانيةُ إلاّ ثلاثَ دقائقَ ظُهْراً.

— 20.50 (Geceleyin) Bire on var.

السّاعةُ التّاسِعةُ إلاّ عَشْرَ دَقَائِقَ لَيْلاً

— 02.49 (Gece yarısı) .Üçe on bir var.

السّاعةُ الثّالِثةُ إلاّ اِحْدَى عَشَرَ دَقِيقَةً فِي مُنْتَصَفِّ اللَّيْلِ

— 12.45 (Öğleyin)Bire çeyrek var.

السّاعةُ الوَاحِدَةُ إلاّ الرُّبْعَ ظُهْراً.

    

Bildiğiniz gibi sayma sayıları varlıkları saydığımız sayılardır bir, iki, üç… gibi sıra sayıları da varlıkları sıralarken kullandığımız sayılardır birinci, ikinci, üçüncü… gibi. Bizler Türkçede saatleri ifade ederken sayma sayılarını kullanırız saat üç, saat beş, saat on deriz ama Arapçada ise saatler söylenirken sayma sayıları değil de müennes olan sıra sayıları kullanılır yani Arapçada saatleri ifade ederken saat üç değil de üçüncü saat, saat beş değil de beşinci saat, saat on değil deonuncu saat ifadeleri kullanılır ancak saat bir derken bu kurala uyulmaz.

O zaman isterseniz öncelikle saat başlarının nasıl söylendiğine bir göz atalım

saat bir (es-saatu el-vahidetu) الساعة الواحدة ,

saat iki (es- saatu es-saniyetu) الساعة الثانية ,

saat üç (es-saatu es-salisetu) الساعة الثالثة ,

saat dört (es-saatu er-rabiatu) الساعة الرابعة ,

saat beş (es-saatu el-hamisetu) الساعة الخامسة ,

saat altı (es-saatu es-sadisetu) الساعة السادسة ,

saat yedi (es-saatu es-sabiatu) الساعة السابعة ,

saat sekiz (es-saatu es-saminetu) الساعة الثامنة ,

saat dokuz (es-saatu et-tasiatu) الساعة التاسعة ,

saat on (es-saatu el-aşıratu) الساعة العاشرة ,

saat onbir (es-saatu el-hadiyete aşarate) الساعة الحادية عشرة ,

saat on iki (es-saatu es-saniyete aşarate) الساعة الثانية عشرة

Görüldüğü gibi الساعة (saat) kelimesiyle saati ifade ettiğimiz sayı arasında sıfat tamlaması ilişkisi vardır yani الساعة kelimesi mevsuf saati ifade ettiğimiz sayı sıfattır bu nedenle الساعة kelimesinin başında olan harful ta’rif yani elif lam takısı saati ifade ettiğimiz sayının başında da vardır ve her ikisi de müennesdir çünkü marifelik, nekralık ve müenneslik, müzekkerlik sıfatın mevsufa uyduğu özelliklerdendir

İsterseniz şimdi de saatlerde kullanılan tabirlere göz atalım

geçe, geçiyor (ve) و

kala, var (illa)الا

yarım, buçuk (nısf) نصف

çeyrek, on beş dakika (rub’u)ربع

yirmi dakika (sulus) ثلث

burada çeyrek ve yirmi dakika üzerinde biraz duralım bildiniz gibi bir nesnenin dört eşit parçasından her birine çeyrek adı verilir bir saati de dört eşit parçaya böldüğümüzde çeyreğini elde ederiz yani 60/4=15 dakika ve Arapçada اربع dört , ربع dörtte bir yani çeyrek demektir. Birde Türkçede kullanılmadığı halde Arapçada kullanılan ثلث ifadesi vardır ve bu ifade yirmi dakika için kullanılır bildiğiniz gibi Arapçada ثلاث üç, ثلث üçte bir demektir. Saat altmış dakikadan oluştuğuna göre saatin üçte biri yirmi dakikadır.

Şimdi saatlerle ilgili birkaç örnek verelim isterseniz

saat üçü çeyrek geçiyor (es-saatu es-salisetu ve er-rub’u) الساعة الثالثة و الربع ,

saat üçe çeyrek var (es-saatu es-salisetu illa rubu’an) الساعة الثالثة الا ربعا ,

saat üçü yirmi geçiyor (es-saatu es-salisetu ve es-sulus) الساعة الثالثة و الثلث ,

saat üçe yirmi var (es-saatu es-salisetu illa sulusen)الساعة الثالثة الا ثلثا ,

saat üç buçuk (es-saatu ve en-nısf) الساعة الثالثة و النصف

Saatlerde kullanılan diğer terimler şunlardır

saniye (saniyeh) سانية ,

saniyeler (sevani) سواني ,

dakika (dagigah) دقيقة ,

dakikalar (dagaig) دقائق ,

saatler (saa’aat) ساعات ,

yarım saat (nısf saah) نصف ساعة

Araplar saati genel olarak 24 saat yerine 12 saat üzerinden ifade ederler yani saat 13, saat 15, saat 21 gibi ifadeleri pek fazla kullanmazlar bunun yerine saati söylerken yanına öğlen (zuhran) ظهرا , öğleden sonra (ba’dez zuhr) بعد الظهر , akşamleyin (mesaen) مساء , geceleyin (bil leyl) بالليل gibi yardımcı ifadeleri kullanırlar.

Birkaç örnek kullanım

saat üçü on geçiyor (es-saah es-saliseh ve aşrah) الساعة الثالثة و عشرة ,

saat dokuzu elli dokuz geçiyor (saat 10 a bir dakika var) (es-saah el-aşirah illa dagigah)
الساعة العاشرة الا دقيقة ,

saat dördü iki geçiyor (es-saah er-rabiah ve dagigateyn) الساعة الرابعة و دقيقتين ,

saat dörde geliyor (havaley es-saah er-rabiah) حوالي الساعة الرابعة ,

bir saat içinde (khilal saah) خلال ساعة ,

iki saat süreyle (limüddeti saateyn) لمدة ساعتين ,

yarım saatten beri (min nısf saah) من نصف ساعة ,

saat sekizden beri (min es-saah es-samine) من الساعة الثامنة ,

saat beşe kadar (liğayeh es-saah el-khamiseh)

Yorum ekle

Üye Girişi

Mesaj Kutusu

Giriş yapmamışsınız.

İstatistikler

Kullanıcılar
4312
Makaleler
794
Makale Görünüm Sayısı
2426433

Sayfa Alt Bilgisi

Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.Copyright © 2019 Erbaalı İrfan Aydın Rights Reserved.