foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+090 542 356 XX XX
irayerbaa@live.com
İrfan Aydın

Erbaalı İrfan Aydın Web Sitesi....

Mes´ul olduğun şeyle meşgul ol...

RAMAZÂN-I ŞERÎFİN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Şâban’ın son gününü ramazânın ilk gününe bağlayan gece, Ramazân-ı şerifin ilk akşamı olması itibariyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at şükür namazı kılınır. “Yâ Rabbî, ramazân-ı şerif ile müşerref kıldığın için” diye niyet edip “Allâhü Ekber” denilerek namaza durulur. Fâtiha’dan sonra birinci rek’atte 1 İnnâ A’taynâ, ikinci rek’atte 1 İhlâs-ı Şerif okunur.
Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf,
70 salavât-ı şerife (Salât-ı Münciye efdâldir) okuyup, duâ edilir.

1.Gece Teravih Namazını Kılanın: Bütün günahları bağışlanır.

1.Gece Namazı: 2 rekat namaz kılıp, her rekatta da Kadir Suresini okursa Allaü Teala, o kişiye 3 türlü kolaylık verir: 1) Bu ay içinde orucu ve namazı ona kolaylaştırır. 2) Bu ay içindeki orucunu ve namazını kabul eder. 3) Gelecek yıla kadar fakirlikten emin eder.

1.Gün

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

2.Gece

2. Gece Teravih Namazını Kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

2.Gece Namazı: 1 Fatiha suresi ile 4'er kere Felak ve Nas surelerini okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur. Ahirette de 2 iyilik bulur: 1) Cehennemden kurtulur. 2) Cennete girmeye hak kazanır.

2.Gün

Cuma günleri: 1000 defa “Allah Allah” dye tesbih çekilir

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

3.Gece

3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

3.Gece: Gecenin sonunda 1 Fatiha suresi, 5 Kevser suresi ve 5 İhlas suresi ile 2 rekat namaz kılan kişi, Hz. Ebubekir (Radıyallahü Anh) elinden 1 kase dolusu Kevser şarabı içer ki, asla susuzluk görmez.

3.Gün

Cumartesi günleri: 1000 defa “La İlahe İllallah “kelime-i tevhidi çekilir.

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

4.Gece

4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

4.Gece Namazı: 1 Fatiha suresi ile 4'er kere Asr suresi okuyarak 6 rekat namaz kılan kişi, 6 türlü iyilik bulur: 1) Müslüman olarak dirilir. 2) Müslüman olarak ölür. 3) Kabir sualine İhlas okur gibi cevap verir. 4) Yüzü ayın 14'ü gibi olur. 5) Sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer. 6) Hz. Ebubekir Sıddık (Radıyallahü Anh) köprü başında ona cenneti müjdeler.

4.Gün

Pazar Günleri: 1000 defa “Ya hayyü ya kayyüm” diye tesbih çekilir

5.Gece

5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

5.Gece: 4 rekat namaz kılıp 1. rekatta Fatiha ile 1 Tekasür, 2. rekatta Fatiha ile 1 Asr 3. rekatta Fatiha ile 1 Maun 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas okuyan kişi kabir azabı görmez, Allahü Teala onun günahlarını defterinden siler. Yerine büyük taatlerin sevabını yazar.

5.Gün

Pazartesi Günleri: 1000 defa “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym” denmelidir

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

6.Gece

6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

6.Gece: 1 Fatiha 1 Ayetü'l-Kürsi ile “Şehidallahü ennehü...” (Al-i İmran 18 Ayetini) okuyarak 2 rekat namaz kılarsa Allahü Teala buyuruyorki: “Ey kulum! Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amallere başla ve güzel işlerden yüz çevirme.”

6.Gün

Salı günleri: 100 defa Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlüh”Salavatı çekilir

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

7.Gece

7. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder. 7.Gece: Gecenin yarısında 4 rekat namaz kılarsa ve her rekatta 1 Fatiha ile 10'ar defa İhlas, Felak, Nas surelerini okursa, Allahü Teala meleklere buyururki: “Görün benim kulumu ki, tatlı uykusunu terk edip Benim rızamı ister. O halde siz şahit olun ki, bende kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.”

7.Gün

Çarşamba Günü: Bin defa(1000) “Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh” istiğfarını çekmelidir

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

8.Gece

8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

8.Gece: Bu gece 1 Fatiha 1'er defa'da İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak 2 rekat namaz kılan kimseye, 7 cehennem kapısı kapanıp 8 Cennet kapısı açılır.

8.Gün

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

9.Gece

9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

9.Gece: 1 Fatiha 10 İhlas ve 5'er Felak ve Nas sureleri ile 12 rekat namaz kılınırsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın 14 gibi nurlanır.

9.Gün

Cuma günleri: 1000 defa “Allah Allah” dye tesbih çekilir.

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

10.Gece

10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

10.Gece: Bu gecede 4 rekat namaz kılsa: 1. rekatta 1 Fatiha 1 Ayetü'l-Kürsi, Şehidallahü ennehü... (Al-i İmran 18. Ayeti) ile Duha suresini 2. rekatta 1'er defa Fatiha, A'la ve Gaşiye surelerini 3. rekatta 1'er defa Fatiha ve Duha suresini 4. rekatta da Fatiha ile İnşirah surelerini 1'er kere okursa, Allahü Teala o kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verirki: “Ben kulumu, Benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım.”

10.Gün

İlk on gününde 1’den 10’na kadar On gün en az 100 defa “Yâ Erhamer Râhimiyn”

11.Gece

11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

11.Gece: 4 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha 10'ar defa Ayetü'l-Kürsi, Kevser ve İhlas suresi okusa kıyamet gününde kendisine bütün Peygamberlerin sevapları kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

11.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

12.Gece

12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.

12.Gece: Bu gece herhangi bir sure ile 10 rekat namaz kılan kimse, muhakkak ki, günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

12.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

13.Gece

13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.

13.Gece: Bir kimse 1 Fatiha ile 30'ar defa Felak ve Nas surelerini okumak suretiyle 6 rekat namaz kılsa, o kimsenin günahları, denizlerdeki köpüklerden fazla olsa da, Allahü Teala o kimsenin bütün günahlarını bağişlar.

13.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

14.Gece

14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

14.Gece: 1 Fatiha ve 30 İhlas suresi ile 4 rekat namaz kılarsa, rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içinde bütün muratları hasıl olur.

14.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

15.Gece

15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

15.Gece: Bu gece 1 Fatiha ve 10 İhlas suresi ile 6 rekat namaz kılsa, Allahü Teala, o kimseyi cehennemden azat ettiği gibi ona Tevrat'ı İncil'i ve Hz. İbrahim'e (A.S) inen sahifeleri okumuş kadar sevap verir. Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda 100 kerede hac etmiş sevabı verir.

15.Gün

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

16.Gece

16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.

16.Gece: Bu gece seher vaktinde bir kimse, 1 Fatiha ile “Kulillahümme...(Al-i İmran 26. Ayet)” okuyarak 2 rekat namaz kılsa, Allahü Teala o kimsenin 100 türlü hacetini verir. Bunların 10'u dünya ve 90'ı ahiret hacetleridir.

16.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

17.Gece

17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

17.Gece: Bu gece ilk rekatında 1 Fatiha 1 Kevser suresini, 2. rekatta 1 Fatiha ile 10 ihlas suresini okuyarak 2 rekat namaz kılarsa, Allahü Teala o kimseti Müslümanlık üzerine öldürür. Ayrıca Azrail (Aleyhisselam), son nefesinde ona Kevser şarabından içirir. Kıyamette açlık ve susuzluk görmez.

17.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

18.Gece

18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

18.Gece: Bu gece 4 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha 3'er defa'da Ayetü'l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas suresini okursa, o kimse anasından doğduğu gün gibi günahlarından soyunup çıkar. Azrail (Aleyhisselam) ona geldiği vakit, kendisini cennetle müjdeler.

18.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

19.Gece

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

19.Gece: Bu gece 4 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha ile 7 kerede Zilzal suresini okursa, o kişi kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri iyiliğe dönüştürür.

19.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

20.Gece

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

20.Gece: Bu gece 6 rekat kılsa her rekatta 1'er defa Fatiha ile Duha suresini okusa o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabıda kolay olur.

20.Gün

11 ile 20’sine kadar On gün:“Yâ GaffârezZünub” diye en az yüz kere hergün tesbih çekilir.

21.Gece

21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

21.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha ile 5'er defa Felak ve Nas surelerini okursa o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar değmez ve rızkı bereketli olur.

21.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

22.Gece

22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

22.Gece: Bu gece yarısında 4 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha ile 4 İnşirah suresi okuyana 40 Peygamber sevabı verilir.

22.Gün

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

23.Gece

23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

23.Gece: Bu gece yarısında 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha ile 5 kere Duha suresini okusa o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha fazla nurlu olur. Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkının 70 kişisi rahatça geçer.

23.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

24.Gece

24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

24.Gece: Bu gece 1 Fatiha ve 1 Karia suresi ile 2 rekat namaz kılsa o kimseye şöyle nida edilir: 'Korkma! Muhakkak ki sen emin kılınanlardansın.

24.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

25.Gece

25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

25.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1'er defa Fatiha, Fil ve Kureyş suresini okusa o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati reddolunmaz. Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

25.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

26.Gece

26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

26.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha 1 Ayetü'l-Kürsi 3 İhlas suresi okusa kıyamet gününde o kimseye öyle bir taç giydirilir ki bütün mahlukların kılları sayısınca dil olsa o tacın kıymetini tarif edemez.

26.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

27.Gece

27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

27.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 Fatiha ile 7 Kadir suresi okusa o kişinin sevabı Kadre yetenlerin sevabından eksik olmaz.

27.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

28.Gece

28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

28.Gece: Bu gece 2 rekat kılıp 1 Fatiha ve 3 İhlas okusa anasından doğduğu gün gibi günahlardan çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.

28.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

29.Gece

29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

29.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1'er kere Felak Nas okusa Allahü Teala o kimseye nida ederki: “Ey kulum! Sana müjdeler olsunki orucunu ve namazını kabul ettim. Günahlarını bağışlayıp cenneti sana vacip kıldım.

29.Gün

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

30.Gece

30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim” Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

30.Gece: Bu gece 2 rekat namaz kılıp 1 Fatiha ve 10'ar kerede İhlas, Felak ve Nas surelerini okursa o kimsenin 3 türlü büyük haceti kabul olur: 1) Taatleri makbul olur. 2) Dünyadan iman ile gider. 3) Kitabı sağ yanından verilir.

30.Gün

21’den 30’na kadar:On gün “Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

Yorumlar   

0 #1 sedef 03-08-2015 12:31
İrfan Hocam Çok Güzel sohbetler Paylaşıyorsunuz
Alıntı

Yorum ekle

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 348

Dün 592

Bu Hafta 1701

Bu Ay 3892

Tümü 3483249

Facebook Login

Üye Girişi

Mesaj Kutusu

Giriş yapmamışsınız.

Kimler Çevrimiçi

37 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Son Kullanıcılar

  • prosmirsnope
  • metalsigns
  • RobertTharo
  • anhblaxcell6787
  • thurmanlombard

Erbaa Namaz Vakitleri

Erbaa Hava

ERBAA

Haftanın Sohbeti

İstatistikler

Kullanıcılar
5401
Makaleler
795
Makale Görünüm Sayısı
3249530

Sayfa Alt Bilgisi

Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.Copyright © 2022 Erbaalı İrfan Aydın Rights Reserved.